topimg
Nieuws
26-05-2010 | Onderwijskundige koers
Onderwijskundige koers van de nieuwe school(Trajectum College).
De afgelopen maanden is er door staf en medewerkers  van Centraal College en vader Rijn College regelmatig nagedacht over het karakter van de nieuw te vormen VMBO-school. Dit heeft onder andere geleid tot een  onderwijskundige koersnotitie voor het Trajectum College, de school die vanaf augustus de opvolger is van het Vader Rijn College en het Centraal College. Graag presenteren wij u deze notitie om u zo een beeld te geven van de uitgangspunten waar het trajectum College voor staat. De onderwijskundige koersnotitie kunt u hier downloaden om zicht te krijgen op de koers van de school. Heeft u er vragen/opmerkingen bij, dan horen we die graag van u.
F.Kuiper,
directeur


lees meer more
 
02-03-2010 | Fusiebericht no2

Utrecht 3 maart 2010

Beste ouders en leerlingen,
 
De afgelopen weken werkten wij hard verder aan de onderwijskundige koers van onze nieuwe school. Bovendien zijn nu veel werkgroepen actief om een aantal zaken verder uit te werken. Dit alles om straks in augustus goed te starten op beide locaties.
 
In deze tweede fusiekrant staat de onderwijskundige koers van de nieuwe school beschreven. Graag krijgen wij daarop van u en uw kinderen reacties. Met leerlingen gaan wij daarover een dezer dagen in gesprek op beide scholen. Graag ook wil ik met u spreken over uw wensen ten aanzien van de nieuwe school. Daarom nodig ik u, ouders van leerlingen van het Centraal College en het Vader Rijn College, uit op donderdagavond 11 maart om 19.00 uur op het Vader Rijn College te komen om hierover met mij van gedachten te wisselen.
 


lees meer more
 
03-02-2010 | eerste fusiebericht
Utrecht, 3 februari 2010
 
Beste ouders en leerlingen van het Vader Rijn College en Centraal College,
 
Hierbij ontvangt u het eerste nummer van het fusiebericht van het Vader Rijn College en het Centraal College.
 
De fusie tussen het Vader Rijn College en Centraal College
Zoals ik u al eerder meldde, zullen beide scholen opgaan in een nieuwe school. Over ruim een jaar staat op de plaats van het huidige Vader Rijn College een echt vrijwel nieuw schoolgebouw met een schitterende uitstraling en een prettige sfeer.
 
De architect
Intussen bezocht de architect, mevrouw Janneke Snelder, afgelopen dinsdagmiddag de school om met domeinvertegenwoordigers en teamleiders in gesprek te gaan over de nieuwe school. In dit stadium is het belangrijk de architect te voeden met ideeën en wensen, zodat zij daarmee haar voordeel kan doen. Op deze wijze komen wij aan een gebouw waarin wij straks goed onderwijs kunnen geven. Aantrekkelijk aan het ontwerp van mevrouw Snelder is, dat zij volop gebruikmaakt van de natuurlijke omgeving (spoorzone en Brailledreef). Zij wil deze natuurlijke omgeving ook graag terugzien aan de voorzijde van de school, zodat het stenige en hekkerige karakter van die zijde plaats maakt voor een vriendelijker uitstraling. Verder zal de school het karakter krijgen dat past bij de onderwijskundige visie van de school.
 
 
 
 


lees meer more
 
VADER RIJN COLLEGE | VADERRIJNDREEF 7-9 | 3561 XB UTRECHT | 030 26 46 100